Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20170823_113726
Земеделска земя в с. Средина, общ. Генерал Тошево
февруари 20, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в гр. Шабла, общ. Шабла
февруари 20, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20171009_170310

Оферта №: 25583

Землище/Село: Калиманци

Община: Суворово

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 48,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1400 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 60,000 дка, разпределени в 5 парцела, представляващи 4/5 идеални части, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.