Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20170914_123010
Земеделска земя в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково
април 30, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Игнатиево, общ. Аксаково
април 30, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово

20171009_170310

Оферта №: 26374

Землище/Село: Калиманци

Община: Суворово

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 29,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 29,000 дка, разпределени в 5 парцела, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.