Земеделска земя в с. Топола, общ. Каварна

20170823_113726
Земеделска земя в с. Гурково, общ. Балчик
февруари 11, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Зорница, общ. Аксаково
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Топола, общ. Каварна

20180403_153157

Оферта №: 25319

Землище/Село: Топола

Община: Каварна

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 23,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: - лв

2600 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич. Имота е с площ от 23,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - лозя. Има сключен аренден договор.