Земеделска земя в гр. Каварна, общ. Каварна

20170721_102159
Земеделска земя в с. Близнаци, общ. Аврен
февруари 11, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в гр. Каварна, общ. Каварна

20180403_153157

Оферта №: 25314

Землище/Село: Каварна

Община: Каварна

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Лозе

Категория: 4

Площ: 3,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: - лв

2000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич. Имота е с площ от 3,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - лозя. Има сключен аренден договор.