Земеделска земя в с. Челопечене, общ. Каварна

Земеделска земя в с. Снягово, общ. Генерал Тошево
май 22, 2020
Земеделска земя в с. Жилино, общ. Нови пазар
май 22, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Челопечене, общ. Каварна

Нива2

Оферта №: 29394

Землище/Село: Челопечене

Община: Каварна

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 13,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: - лв

2350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Челопечене, общ. Каварна, обл. Добрич. Имота е с площ от 13,000 дка, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.