Земеделска земя в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
март 13, 2019
Земеделска земя в с. Староселец, общ. Провадия
февруари 28, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

Оферта №: 25632

Землище/Село: Любен Каравелово

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 11,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 11,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.