Земеделска земя в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

Земеделска земя в с. Крумово, общ. Аксаково
април 30, 2019
Земеделска земя в с. Калиманци, общ. Суворово
април 30, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Любен Каравелово, общ. Аксаково

Оферта №: 26401

Землище/Село: Любен Каравелово

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 9,000 дка с лице на главен път, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.