Земеделска земя в с. Зорница, общ. Аксаково

20180403_153157
Земеделска земя в с. Топола, общ. Каварна
февруари 11, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в с. Църква, общ. Балчик
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Зорница, общ. Аксаково

20170914_123010

Оферта №: 25331

Землище/Село: Зорница

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 20,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 20,000 дка, разпределени в 4 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.