Земеделска земя в с. Въглен, общ. Аксаково

20170428_132518
Земеделска земя в с. Добрина, общ. Провадия
март 15, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в с. Девня, общ. Девня
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Въглен, общ. Аксаково

20170914_123010

Оферта №: 25849

Землище/Село: Въглен

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 9

Площ: 11,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 11,000 дка, 9 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.