Земеделска земя в с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково

Земеделска земя в с. Брестак, общ. Вълчи дол
март 9, 2020
Нива2
Земеделска земя в с. Българево, общ. Каварна
март 9, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково

Оферта №: 29324

Землище/Село: Генерал Кантарджиево

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 8

Площ: 4,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 4,000 дка, 8 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.