Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково

Земеделска земя в с. Константиново, общ. Варна
май 26, 2020
Земеделска земя в с. Твърдица, общ. Шабла
май 26, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково

Оферта №: 29752

Землище/Село: Осеново

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 14,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 14,000 дка, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.