Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково

Земеделска земя в с. Бежаново, общ. Генерал Тошево
май 26, 2020
Земеделска земя в с. Снягово, общ. Генерал Тошево
май 22, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково

Оферта №: 29740

Землище/Село: Слънчево

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 25,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 25,000 дка, разпределени в 3 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - Нива. Има сключен аренден договор.