Земеделска земя в с. Нови пазар, общ. Нови пазар

Земеделска земя в с. Сноп, общ. Генерал Тошево
октомври 16, 2020
Земеделска земя в с. Ивански, общ. Шумен
септември 29, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Нови пазар, общ. Нови пазар

Оферта №: 30935

Землище/Село: Нови пазар

Община: Нови пазар

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 38,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1600 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен. Имотите са с площ от 38,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.