Земеделска земя в с. Ивански, общ. Шумен

Земеделска земя в с. Нови пазар, общ. Нови пазар
септември 29, 2020
Земеделска земя в с. Ивански, общ. Шумен
септември 29, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Ивански, общ. Шумен

Оферта №: 31018

Землище/Село: Ивански

Община: Шумен

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 32,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Ивански, общ. Шумен, обл. Шумен. Имотите са пет и са с обща площ от 32,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.