Земеделска земя в с. Овчарово, общ. Шумен

Земеделска земя в с. Емен, общ. Велико Търново
февруари 27, 2020
Земеделска земя в с. Йовково, общ. Генерал Тошево
февруари 27, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Овчарово, общ. Шумен

Оферта №: 29169

Землище/Село: Овчарово

Община: Шумен

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 40,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Овчарово, общ. Шумен, обл. Шумен. Имотите са десет и са с обща площ от 40,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.