Земеделска земя в с. Жилино, общ. Нови пазар

Нива2
Земеделска земя в с. Челопечене, общ. Каварна
май 22, 2020
Земеделска земя в с. Добролево, общ. Борован
май 22, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Жилино, общ. Нови пазар

Оферта №: 29711

Землище/Село: Жилино

Община: Нови пазар

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 11,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1400 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Жилино, общ. Нови пазар, обл. Шумен. Имотите са два и са с обща площ от 11,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.