Земеделска земя в с. Пет могили, общ. Никола Козлево

Земеделска земя в с. Садово, общ. Аврен
май 13, 2020
Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич
май 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Пет могили, общ. Никола Козлево

Оферта №: 29637

Землище/Село: Пет могили

Община: Никола Козлево

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 36,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с.Пет могили, общ. Никола Козлево, обл. Шумен. Имота е с обща площ от 36,000 дка, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.