Земеделска земя в с. Васил Друмев, общ. Шумен

Земеделска земя в с. Славейково, общ. Провадия
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Климентово, общ. Аксаково
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Васил Друмев, общ. Шумен

Оферта №: 12245

Землище/Село: Васил Друмев

Община: Шумен

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Ливада

Категория: 10

Площ: 4,326 дка

Аренден договор: Не

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - ливада в землището на с.Васил Друмев, общ. Шумен, обл. Шумен. Имота е с площ от 4,326 дка, 10 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - ливада. Няма сключен аренден договор.