Земеделска земя в с. Оризаре, общ. Несебър

20170823_113726
Земеделска земя в с. Дропла, общ. Балчик
март 27, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич
март 21, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Оризаре, общ. Несебър

20170428_131300

Оферта №: 25960

Землище/Село: Оризаре

Община: Несебър

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 43,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Оризаре, общ. Несебър, обл. Бургас. Имотите са с обща площ от 43,000 дка, разпределени в 3 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.