Земеделска земя в с. Долно Езерово, общ. Бургас

Земеделска земя в с. Славяново, общ. Попово
май 18, 2020
Земеделска земя в с. Божурово, общ. Добрич
май 18, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Долно Езерово, общ. Бургас

Оферта №: 29709

Землище/Село: Долно Езерово

Община: Бургас

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 15,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Долно Езерово, общ. Бургас, обл. Бургас. Имотите са два и са с площ от 15,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.