Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич

20170428_131300
Земеделска земя в с. Оризаре, общ. Несебър
март 21, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково
март 21, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич

20170823_113726

Оферта №: 25940

Землище/Село: Житница

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 7,600 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Житница, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с обща площ от 7,600 дка, представляващи 2/3 идеални части, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.