Земеделска земя в с. Вратарите, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол
март 15, 2019
Земеделска земя в с. Здравец, общ. Аврен
март 14, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Вратарите, общ. Добрич

Оферта №: 25858

Землище/Село: Вратарите

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Вратарите, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с обща площ от 6,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.