Земеделска земя в с. Пиргово, общ. Иваново

20170908_114829
Земеделска земя в с. Кърпачево, общ. Летница
март 19, 2019
20170428_132518
Земеделска земя в с. Добрина, общ. Провадия
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Пиргово, общ. Иваново

20170428_131300

Оферта №: 25855

Землище/Село: Пиргово

Община: Иваново

Област: Русе

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе. Имота е с обща площ от 10,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.