Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол

20171009_170310
Земеделска земя в гр. Шумен, общ. Шумен
март 15, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в с. Вратарите, общ. Добрич
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол

20170908_114748

Оферта №: 25799

Землище/Село: Искър

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 13,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1650 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имота е с площ от 13,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.