Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол

Земеделска земя в с. Рудник, общ. Долни Чифлик
август 23, 2019
Земеделска земя в с. Братово, общ. Търговище
август 23, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол

Оферта №: 27626

Землище/Село: Искър

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 2,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имота е с площ от 2,000 дка, представляващи 2/5 идеални части, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.