Земеделска земя в с. Сливовик, общ. Медковец

Земеделска земя в с. Новосел, общ. Шумен
ноември 13, 2019
Земеделска земя в кв. Еревиш, общ. Антоново
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Сливовик, общ. Медковец

Оферта №: 28365

Землище/Село: Сливовик

Община: Медковец

Област: Монтана

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 12,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Сливовик, общ. Медковец, обл. Монтана. Имотите са четири и са с обща площ от 12,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.