Земеделска земя в с. Вирове, общ. Монтана

Земеделска земя в с. Варненци, общ. Тутракан
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Недялско, общ. Стралджа
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Вирове, общ. Монтана

Оферта №: 28394

Землище/Село: Вирове

Община: Монтана

Област: Монтана

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Вирове, общ. Монтана, обл. Монтана. Имота е с площ от 5,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.