Земеделска земя в с. Замфирово, общ. Берковица

Земеделска земя в с. Брестак, общ. Вълчи дол
януари 13, 2020
Земеделска земя в гр. Садово, общ. Садово
януари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Замфирово, общ. Берковица

Оферта №: 28940

Землище/Село: Замфирово

Община: Берковица

Област: Монтана

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 37,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Замфирово, общ. Берковица, обл. Монтана. Имота е с площ от 37,000 дка, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.