Земеделска земя в с. Метличина, общ. Вълчи дол

Земеделска земя в с. Рогачево, общ. Балчик
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Метличина, общ. Вълчи дол

Оферта №: 28913

Землище/Село: Метличина

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 22,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Метличина, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имотите са три и са с обща площ от 22,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.