Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол

Земеделска земя в с. Ценович, общ. Силистра
юни 16, 2020
Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич
юни 16, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол

Оферта №: 29951

Землище/Село: Стефан Караджа

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 34,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имотите са шест и са с обща площ от 34,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.