Земеделска земя в с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол

Земеделска земя в с. Ивански, общ. Шумен
септември 29, 2020
Земеделска земя в с. Ведрина, общ. Добрич
септември 8, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол

Оферта №: 30868

Землище/Село: Генерал Колево

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 42,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 42,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.