Земеделска земя в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол

20170823_113726
Земеделска земя в гр. Шабла, общ. Шабла
февруари 14, 2019
20170428_122236
Земеделска земя в с. Главан, общ. Гълъбово
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол

20170908_114748

Оферта №: 25090

Землище/Село: Вълчи дол

Община: Вълчи дол

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

700 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Имота е с площ от 9,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - орехови насаждения. Има сключен аренден договор.