Земеделска земя в с. Лисивръх, общ. Каолиново

20171009_170310
Земеделска земя в с. Войвода, общ. Нови Пазар
март 13, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Приселци, общ. Аврен
март 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Лисивръх, общ. Каолиново

20171009_170310

Оферта №: 25701

Землище/Село: Лисивръх

Община: Каолиново

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 30,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Лисивръх, общ. Каолиново, обл. Шумен. Имотите са с обща площ от 30,000 дка, разпределени в 4 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.