Земеделска земя в с. Близнаци, общ. Аврен

20170823_113726
Земеделска земя в с. Църква, общ. Балчик
февруари 11, 2019
20180403_153157
Земеделска земя в гр. Каварна, общ. Каварна
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Близнаци, общ. Аврен

20170721_102159

Оферта №: 25315

Землище/Село: Близнаци

Община: Аврен

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 4,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

750 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 8,000 дка, разпределени в 2 парцела, продава се 1/2 идеална част от имотите, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.