Земеделска земя в с. Бенковски, общ. Аврен

Земеделска земя в с. Садово, общ. Аврен
юни 10, 2019
Земеделска земя в с. Ботево, общ. Аксаково
юни 10, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Бенковски, общ. Аврен

Оферта №: 26691

Землище/Село: Бенковски

Община: Аврен

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 14,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

850 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна. Имота е с обща площ от 14,000 дка, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.