Земеделска земя в с. Караманово, общ. Ценово

Земеделска земя в с. Орлова могила, общ. Добрич
февруари 13, 2020
Земеделска земя в гр. Езерово, общ. Белослав
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Караманово, общ. Ценово

Оферта №: 29076

Землище/Село: Караманово

Община: Ценово

Област: Русе

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 70,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе. Имотите са два и са с обща площ от 70,000 дка, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.