Земеделска земя в с. Варненци, общ. Тутракан

Земеделска земя в кв. Еревиш, общ. Антоново
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Вирове, общ. Монтана
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Варненци, общ. Тутракан

Оферта №: 28391

Землище/Село: Варненци

Община: Тутракан

Област: Силистра

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 43,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1550 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра. Имотите са три с обща площ от 43,000 дка, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.