Земеделска земя в с. Ценович, общ. Силистра

Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
юни 17, 2020
Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол
юни 16, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Ценович, общ. Силистра

Оферта №: 29969

Землище/Село: Ценович

Община: Силситра

Област: Силистра

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 76,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1950 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Ценович, общ. Силистра, обл. Силистра. Имотите са с площ от 76,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.