Земеделска земя в с. Тишевица, общ. Враца

Земеделска земя в гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица
януари 2, 2020
Земеделска земя в с. Равна, общ. Провадия
януари 2, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Тишевица, общ. Враца

Оферта №: 28877

Землище/Село: Тишевица

Община: Враца

Област: Враца

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 18,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Тишевица, общ. Враца, обл. Враца. Имотите са четири и са с обща площ от 18,000 дка, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.