Земеделска земя в с. Баурене, общ. Криводол

Земеделска земя в с. Хаджи Димитър, общ. Каварна
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Бело поле, общ. Ружинци
ноември 8, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Баурене, общ. Криводол

Оферта №: 28373

Землище/Село: Баурене

Община: Криводол

Област: Враца

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Баурене, общ. Криводол, обл. Враца. Имота е с площ от 6,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.