Земеделска земя в с. Добролево, общ. Борован

Земеделска земя в с. Жилино, общ. Нови пазар
май 22, 2020
Земеделска земя в с. Славяново, общ. Попово
май 18, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Добролево, общ. Борован

Оферта №: 29691

Землище/Село: Добролево

Община: Борован

Област: Враца

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 35,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца. Имотите са два и са с обща площ от 35,000 дка, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.