Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен

Земеделска земя в гр. Езерово, общ. Белослав
февруари 13, 2020
Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен

Оферта №: 29088

Землище/Село: Аврен

Община: Аврен

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 34,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 34,000 дка, разпределени в 5 парцела, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.