Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен

Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик
юни 17, 2020
Земеделска земя в с. Ценович, общ. Силистра
юни 16, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен

Оферта №: 30026

Землище/Село: Аврен

Община: Аврен

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна. Имота е с обща площ от 7,000 дка , 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.