Земеделска земя в с. Здравец, общ. Аврен

20170823_113726
Земеделска земя в с. Вратарите, общ. Добрич
март 15, 2019
20180403_151204
Земеделска земя в с. Поликраище, общ. Горна Оряховица
март 14, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Здравец, общ. Аврен

20170428_131300

Оферта №: 25814

Землище/Село: Здравец

Община: Аврен

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна. Имота е с обща площ от 10,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.