Земеделска земя в гр. Езерово, общ. Белослав

Земеделска земя в с. Караманово, общ. Ценово
февруари 13, 2020
Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в гр. Езерово, общ. Белослав

Оферта №: 29087

Землище/Село: Езерово

Община: Белослав

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Лозе

Категория: 4

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна. Имота е с обща площ от 5,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.