Земеделска земя в с. Левски, общ. Суворово

Земеделска земя в с. Рогачево, общ. Балчик
февруари 13, 2020
Земеделска земя в с. Орлова могила, общ. Добрич
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Левски, общ. Суворово

Оферта №: 29116

Землище/Село: Левски

Община: Суворово

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 16,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Левски, общ. Суворово, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 16,000 дка, разпределени в 2 парцела, представляващи 1/3 идеална част от 47.000 дка, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.