Смолян пази родопския вкус с помощта на европейското финансиране

В област Силистра производството на лавандула става все по-популярно
октомври 12, 2018
Приключи последният етап от предварителната оценка по мярка 9 от ПРСР 2014-2020
ноември 6, 2018
Show all

Смолян пази родопския вкус с помощта на европейското финансиране

„Денят на отворени врати“ в ОД на ДФЗ в Смолян се състоя по време на инициативата „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“ на 15-то Туристическо изложение, част от празниците по повод 106 г. от Освобождението на Родопите и празника на община Смолян. По време на туристическото изложение, ОД на ДФЗ Смолян организира пазар на земеделски продукти, на който 11 бенефициента на ДФЗ-пчелари, животновъди, овощари и зеленчукопроизводители, показаха своята продукция и споделиха ползите от европейското финансиране. То е от изключителна важност за запазването и развитието на земеделието в необлагодетелстваните планински райони.

По време на откриването на туристическото изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона“, областният управител на Смолян Недялко Славов изрази благодарност към ДФ „Земеделие“ и земеделските производители в района за производството на екологично чисти планински продукти и неповторимия родопски вкус, които привличат туристи в Родопите.

Директорът на ОД на ДФЗ Смолян – Денислав Костов заяви, че малките земеделски стопани в планинските райони са реалните пазители на земята. Произведената от тях продукция е еманация на мъдростта на местните хора. Тя носи в себе си знанието на редица поколения за това какво и как да отглеждат, както и как да преработват след това първичните продукти, допълни той.

Традициите, които дават собствен облик на Смоленска област, са скътани в селските райони, а надежда за тяхното съхраняване е в личната мотивация на земеделските стопани. Директорът поясни, че ПРСР 2014 – 2020 и по-конкретно подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ дава възможност за финансова подкрепа именно на най-малките от тях. Чрез нея те могат да осигуряват устойчиво развитие и растеж на стопанството си, посредством увеличаване на доходите си. Подмярката помага за повишаване на жизнеспособността на стопанствата, подобрява опазването на околната среда и не на последно място – ускорява тяхната модернизацията и технологичното обновление.

В областта са одобрени 64 кандидати по подмярка 6.3 с изплатена субсидия от 1 251 712 лв. до момента. Финансовото подпомагане е в размер на левовата равностойност на 15 хил. евро, обясни Денислав Костов. Общо за страната са одобрени 1940 земеделски стопани с 42 987 913 лева получено финансиране.

По линия на директните плащания Денислав Костов заяви, че най-много стопани от областта – 3 080 са получили общо 1 889 240 по подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в планински райони“) от марка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. По схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ) 1 898 стопани са получили общо 2 883 178,76 лева.

Директорът допълни, че в областта 10 животновъди са получили 116 125,64 лева по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-месо). По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) 20 животновъди са получили 391 075, 25 лева. В област Смолян по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони – (ДПЖ-пл) 208 животновъди са получили 249 774 лева, обясни още той.

Денислав Костов заключи, че малките стопанства имат важно социално-икономическо значение за общините в селските райони в България. Те подпомагат устойчивото развитие на населените места, тъй като в тях земеделието е основен поминък на населението и действат като социална защитна мрежа, която дава препитание на много хора и допълва доходите на домакинствата.

Източник: ДФ „Земеделие“-РА