Започна приемът на проекти за биосигурност в стопанствата по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г.

растителни култури
ДФЗ изплати над 30 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2019
май 8, 2020
Cherry
Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши
май 13, 2020
Show all

Започна приемът на проекти за биосигурност в стопанствата по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020 г.

little pigs

На 8 май 2020 г. започна прием на проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г. Общият бюджет по подмярката е в размер на близо 46 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 юли 2020 г.

Процедурата има за цел да намали риска и да ограничи последствията както от заразни болести по животните, така и от опасни метеорологични явления. Със средствата животновъдите ще могат да закупуват или изграждат инсталации и оборудване за дезинфекция, огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата, безопасно съхранение на фуражи и на странични животински продукти, както и да направят инвестиции в санитарната инфраструктура..

За безвъзмездна финансова помощ по процедурата могат да кандидатстват както земеделски стопани, така и публични субекти, сред които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната Агенция „Борба с градушките” (ИАБГ) и Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ (НДНИВМИ).

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020.

 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА