Младите земеделски стопани получиха над 3,7 млн. лева за Кампания 2019

vegetable
Над 35, 6 млн. лева са наредени по сметките на биопроизводителите
юни 3, 2020
Grape harvest
От понеделник стартира прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“
юни 14, 2020
Show all

Младите земеделски стопани получиха над 3,7 млн. лева за Кампания 2019

Corn field

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 3,7 млн. лева (3 701 570 лв.) по схемата за млади земеделски стопани (МЗС). Подпомагане получават 3 858 стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2019 и са отбелязали участие по МЗС.

 

Прилагането на схемата за млади земеделски стопани, като част от директните плащания, започна от Кампания 2015. Допустими кандидати са фермери, които към годината на първото кандидатстване, не са били навършили 40 години. Финансова подкрепа се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП. Субсидията по схемата представлява допълнителна надбавка, която се равнява на 50% от подпомагането на хектар по СЕПП.

 

ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график.

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА