ДФЗ преведе първите над 17 милиона лева на животновъдите за Кампания 2020

Children
Над 420 хил. деца получават продукти по Училищните схеми през учебната 2020/2021 г.
септември 18, 2020
Tomatoes
ДФЗ изплати над 184 хил. лева на стопаните за борба с доматения молец
декември 1, 2020
Show all

ДФЗ преведе първите над 17 милиона лева на животновъдите за Кампания 2020

Cow

ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 17 474 467 лева на 4 104 животновъда, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) за кампания 2020.

 

Ставката за плащането на едно допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема, е определена със Заповед на № РД 09-826 от 16.10.2020 г. на министъра на земеделието и храните, както следва:

 

* за говеда – по 94.01 лв.

 

* за биволи – по 164.51 лв.

 

Право на подпомагане по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

 

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г. като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за 2013-та. През 2020 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г.

 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА