Важно за биопроизводителите!

Grape
От днес тръгва втория прием по мярката за лозари и винари
юли 6, 2020
bee
Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП
август 4, 2020
Show all

Важно за биопроизводителите!

Apple

ДФ „Земеделие“ – РА информира кандидатите по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020, които имат пропуски в сертификатите и писмените доказателства, предоставени за Кампания 2019 (съгласно чл. 39, т.1, буква В от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11), че ще получат служебни писма. Биопроизводителите трябва да отговорят в посочения в писмата срок и да предоставят пред Разплащателната агенция поисканите допълнителни документи.

 

За улеснение на бенефициентите писмата ще бъдат качени и в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“. Припомняме, че СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в областна дирекция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

 

Източник: ДФ „Земеделие“ – РА